ရှန်ဟိုင်းမှ ၂၀၂၀“ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်” ၏အဆိုပြုထားသောစီမံကိန်းများစာရင်းနည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုရန်ပုံငွေ (ဒုတိယအကြိမ်)